Salarisadministratie

Wij verzorgen de volledige salarisadministratie voor onze cliënten in diverse sectoren. Voor een aantal cliënten verzorgen wij alleen de salarisadministratie zonder dat zij onze andere diensten afnemen. Dit verzorgen wij ook voor de cliënten van collega accountants- en administratiekantoren.

Wij maken hierbij gebruik van de salarisprogrammatuur van Loket.nl. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzorgen van (pro-forma)loonberekeningen, periodieke verloning, aangiften loonbelasting, eindejaarsverwerking, advisering op het gebied van P&O, opstellen arbeidsovereenkomsten. Ook verzorgen wij alle overige voorkomende werkzaamheden op salarisgebied zoals bijbehorende meldingen naar pensioenfondsen en andere instanties. Tevens is het mogelijk om met Loket.nl ten behoeve van uw medewerkers diverse HRM-opties toe te passen, hierdoor kunt u een volledig digitaal personeelsdossier opbouwen.

Via een eigen login-code kunnen de werknemers zelf de loonstroken, jaaropgave en de verlofuren ophalen, maar ook het aanvragen van verlof met werknemersloket.nl is mogelijk.

Bij ons kunt u er ook voor kiezen de salarisadministratie volledig in eigen beheer uit te voeren met gebruikmaking van deze hoogwaardige software die u via internet kunt benaderen. Een middenweg tussen online salarisadministratie in eigen beheer en volledig uitbesteden behoort ook tot de mogelijkheden. In alle gevallen wordt voorzien in een administratie (met bijbehorende loonstroken) die voldoen aan alle wet- en regelgeving en actuele CAO gegevens.

Voor meer informatie kunt u kunt u contact opnemen met Wilfred Welmers