Doorlopende machtigingen SBA, SBT, VIA

U ontvangt van de Belastingdienst vele formulieren om ons te machtigen voor Service Berichten Aanslagen, Service Berichten Toeslagen en Voor Ingevulde Aangifte.

De komende jaren wil de Belastingdienst deze papierstroom gaan verminderen en daarom komt er de mogelijkheid van een Doorlopende Machtiging per belastingsoort.

Om deze Doorlopende Machtiging voor u te kunnen activeren in ons systeem, hebben we de door u ontvangen activeringscode nodig.

Ons advies is om deze codes bij ons in te leveren. Dat mag door het opsturen van de formulieren, maar een foto mailen met de activeringscode en uw BSN is wat ons betreft ook voldoende.

Voor informatie klik hier.

Zijn er nog vragen, bel of mail gerust.